22 května 2024

Máte nějaký problém v bytě nebo domě?

Vlastnit nemovitosti je příjemná záležitost. Ale jako všechno, co vlastníme, je potřeba se i o nemovitost starat. A i nemovitosti mohou své majitele nemálo potrápit.

Vady na nemovitostech


Vady, které se na nemovitostech objevují mohou být různé a být způsobené různými činiteli. Nejčastěji se setkáváme s tím, že je vlhko ve sklepě, stěny sklepa jsou mokré, tvoří se na nich plíseň. Často se na nosných konstrukcích nevyskytuje izolace nebo je velmi špatná.

Dalším problémem, který má hodně nemovitostí jsou mokré stěn, plísně na stěnách nebo na oknech. Tyto závady jsou často způsobeny špatným větráním (ať již velký průvan nebo nedostatečný výměna vzduchu), ale také může být problém ve střeše, od země. Pokud objevíme nějakou takovou vadu, měli bychom si co nejdříve objednat odborníka, který důkladným měřením a zkoumáním zjistí, v čem je problém a navrhne jeho opravu.

Dalšími starostmi, které trápí vlastníky nemovitostí jsou mokré skvrny pod střechou. Tam je často problémem špatné položení střešní krytiny, ale třeba i špatně instalovaná parozábrana.

V bytech nebo domech se ale také objevují problémy jako průvan od stěn, chlad, špatné vytápění místnosti, hluk z chodby, hluk z okolních místností a další.

Pokud máte nějaký takový problém, který se vyskytuje ve Vašem domě nebo bytě, kontaktujte nám, provedeme Vám znalecký expertní posudek a odhalíme, proč se daný problém u Vás vyskytuje. Samozřejmostí je také to, že najdeme nejoptimálnější řešení problému a jeho cenové vyčíslení.

Znalecký posudek rodinného domu i bytu


Často si mnoho vlastníků myslí, že problém jejich nemovitosti vyřeší sami. To přece nemůže být žádný problém tuto závadu odstranit, často slýcháváme. Ale opak je pravdou. Neodborné opravy mohou někdy napáchat více škody než užitku a proto je dobré, nechat si vždy odborně poradit. Jako
certifikovaný inspektor nemovitostí, Ing. Martin Škoda, Vám dokážu pomoci s nejrůznějšími vadami domů, bytů a jiných objektů. Spolupracujeme s akreditovanými laboratořemi a proto i naše měření jsou spolehlivá a opatření na opravy jsou účinné.

Vypracuji Vám znalecký posudek, kde bude popsán každý problém, který odhalím a společně se domluvíme na možnostech odstranění daných problémů.

Znalecký posudek se také často vypracovává v případě, když budete potřebovat danou závadu reklamovat u developera nebo předchozího majitele. I v případě soudních sporů můžete náš posudek uplatnit.

Jak probíhá vypracování posudku?


Pokud si necháte u nás vypracovat znalecký posudek, domluvíme se na konzultaci přímo na místě v nemovitosti. Tam se snažíme rovnou najít příčinu problému a případně rovnou zjistit možnosti odstranění problému.

Měření


Pokud potřebujeme podrobnější odborné posouzení, zdokumentujeme celou vadu či poruchu a necháme provést všechny potřebné zkoušky a technická měření. Můžeme provádět měření hluku, termovize, světla, vzduchotěsnosti nebo koncentrace škodlivých látek.

Všechna měření, která provádíme v rámci posouzení nemovitosti a možností odstranění poruch nemovitosti, provádím v rámci akreditované laboratoře DEKPROJEKT. Tyto laboratoře zajišťují, že její pracovníci, měřící postupy a měřící zařízení jsou pravidelně kontrolovány a prověřovány v rámci Českého institutu pro akreditaci.